Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ

Cái tên Mustang của Ford được lấy từ máy bay chiến đấu, trong khi nghĩa gốc của Camaro là “bạn bè” hoặc “đồng chí”.

Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 1.
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 2.
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 3.
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 4.
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 5.
Bí ẩn về nguồn gốc tên xe ít người biết đến: Từ con rắn tới tiếng kinh ngạc của người bảo vệ - Ảnh 6.

Theo: AutoPro

Leave a Reply

Your email address will not be published.