Mercedes-AMG GT Black Series lộ giá tại Việt Nam: Hơn 18 tỷ VNĐ, chẳng thua kém Ferrari hay Lamborghini

Là mẫu xe xếp thứ hai về sức mạnh của … Continue reading Mercedes-AMG GT Black Series lộ giá tại Việt Nam: Hơn 18 tỷ VNĐ, chẳng thua kém Ferrari hay Lamborghini